O NAS

NA CZYM POLEGA NASZA ŚWIECKOŚĆ?

Zewnętrznie członkinie Instytutu nie różnią się niczym od ludzi, pośród których żyją. Nie prowadzą życia wspólnego, nie opuszczają swojego środowiska ani nie noszą habitu, jak większość członków zgromadzeń zakonnych. Każda z członkiń naszego Instytutu żyje w swoim środowisku: tym, z którego pochodzi albo które później wybrała. Pracuje w wyuczonym zawodzie. Dzieli z innymi radości i trudności, osiągnięcia i niepowodzenia. Nasza misja zaczyna się w naszych rodzinach, gdzie mamy budować właściwe relacje, więzi, wprowadzać jedność, zachowując jednocześnie właściwą niezależność. Naszym zadaniem jest przemienianie świata od wewnątrz, każdego dnia, w codzienności, żyjąc tak jak każdy człowiek, dostosowując się do warunków życia osób z naszego otoczenia, pracując i uczestnicząc w życiu różnych grup i pośród ludzi, których Bóg stawia na naszej drodze.