O NAS

Nie wyście Mnie wybrali,
ale Ja was wybrałem
i przeznaczyłem was na to,
abyście szli i owoc przynosili
i by owoc wasz trwał
(J 15,16).


Do Instytutu mogą być przyjęte kobiety pełnoletnie, stanu wolnego, które odznaczają się silną wiarą, wrażliwością, gotowością służenia i prawością. Cechy te są niezbędne do utrzymania równowagi duchowej, emocjonalnej i intelektualnej.
FORMACJA

Okres pierwszych kontaktów.
Kobieta, która zdecydowała się na wstąpienie do Instytutu, po uzyskaniu zgody Odpowiedzialnej Prowincjalnej, rozpoczyna okres, którego celem jest wzajemne poznanie się poprzez częste spotkania. Okres ten trwa zwykle ok. 6 miesięcy.

Okres próby. d tego etapu zaczyna się formacja właściwa. Czas ten ma na celu ukształtowanie świeckich, głęboko tkwiących w świecie. Łączy wymiar duchowy, doktrynalny z poznawaniem świata. Kandydatka zaczyna żyć według Konstytucji, uczestniczy w życiu swojej Grupy Regionalnej i grupy formacyjnej. Okres ten trwa 2 lata, i może zostać wydłużony do 4 lat.

Okres ślubów czasowych. Śluby czasowe ponawiane są co roku przez minimum 5 lat. Okres ten może zostać przedłużony o 3 lata. W tym czasie osoba żyje już radami ewangelicznymi, pogłębia znajomość specyfiki Instytutu i sprawdza, czy jest zdolna przeżywać swoją konsekrację Bogu w warunkach życia świeckiego.

Stała formacja. Rozpoczyna się w momencie złożenia profesji wieczystej. Polega na stałym pogłębianiu swojego życia duchowego i poszerzaniu kompetencji, aby przez swoją obecność i zaangażowanie przybliżać innych do Boga.
ZAPROSZENIE

E
Jeśli pragniesz żyć pośród świata, w miejscu, w którym obecnie jesteś, a jednocześnie czujesz, że Chrystus wzywa cię do pójścia za Nim drogą rad ewangelicznych...

Jeśli najbliższa Ci jest duchowość dominikańska i chcesz przeżywać swoją konsekrację w tej duchowości…

Może nasza droga, jest Twoją drogą…

Napisz